بیعت مشهدی ها با سردار سپهبد سردار قاسم سلیمانی و همرزمانش

شگفتانه
منتشر شده در 15 دی 1398

بیعت مشهدی ها با سردار سپهبد سردار قاسم سلیمانی و همرزمانش 


عزا عزاست امروز روز عزاست امروز


امام هشتم ما صاحب عزاست امروز

دیدگاه کاربران
<