کلیپ تسلیت شهادت امام رضا (شرمنده ام که همّتِ آهو نداشتم)

ترندباشی
منتشر شده در 06 آبان 1398

خاطره محمد علی بهمنی شاعر و استاد غزلسرای معاصر از اولین زیارت خود از امام رضا در سن 63 سالگی و غزلی که در همان حال در حرم امام رضا خطاب به آن حضرت سرود : شرمنده ام که همّت آهو نداشتم شصت و سه سال راه به این سو نداشتم ...

دیدگاه کاربران