انتخاب رشته تخصصی کنکور 1402

clinicirani
منتشر شده در 20 مرداد 1402

#انتخاب رشته کنکور#انتخاب رشته کنکور سراسری#مرکز تخصصی انتخاب رشته#انتخاب رشته سال 1402#انتخاب رشته دانشگاهی#انتخاب رشته تحصیلی#انتخاب رشته تخصصی#اهمیت انتخاب رشته مناسب


دکتر زیبا ایرانی


متخصص روانشناسی و روانسنج


عضو هیئت علمی دانشگاه


مدیر مسئول و موسس مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره خانواده ایرانی


موسس و رئیس انجمن مطالعات سالمندی ایران


نایب رئیس و دبیر انجمن روانشناسی سلامت ایران


مشاور صدا و سیما


روان شناس کودک و خانواده


مشاوره پیش از ازدواج


روان درمانگری( STDP DBT CBT ACT MBSR TA MBCT)


خانواده درمانی زوج درمانی


سکس تراپی


روانشناسی کودکان استثنایی بازی درمانیگفتار درمانی


مشاوره تربیتی تحصیلی و شغلی


سنجش و ارزیابی هوش استعداد و شخصیت


برگزاری کارگاه های عمومی و اختصاصی


برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه مشاوران و روان شناسان


برگزاری کارگاه های بازی درمانی


برگزاری کارگاه آزمون هوش وکسلر


مشاوره به سازمان ها و نهادهای آموزشی و صنعتی


درمان اختلالات روانشناختی


افسردگیاضطرابوسواسسکس تراپی


اختلالات خوردن و خواباعتیاداختلالات شخصیت


تکنیکهای مدیریت استرس مهارت حل مساله افزایش هوش هیجانی بهبود روابط متقابل


فوبیا حملات پانیکاتیسم


نوروفیدبک درمانی سندروم پیش از قاعدگی و......


#انتخاب رشته کنکور#انتخاب رشته کنکور سراسری#مرکز تخصصی انتخاب رشته#انتخاب رشته سال 1402#انتخاب رشته دانشگاهی#انتخاب رشته تحصیلی#انتخاب رشته تخصصی#اهمیت انتخاب رشته مناسب

دیدگاه کاربران