آموزش زبان انگلیسی با داستان : غاز تخم طلا

شگفتانه
منتشر شده در 19 تیر 1401

داستان غازی که تخم های طلایی می گذاشت

داستانهای انگلیسی

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران