بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر شیشه تهران در دام پلیس

اخبار تماشایی
منتشر شده در 06 اردیبهشت 1400

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت: بزرگترین شبکه قاچاق مواد روان گردان پایتخت با کشف 437 کیلوگرم شیشه منهدم شد.

دیدگاه کاربران
<