مستند دیدنی و جنجالی یکماه قرنطینه در ووهان

مستند 2019
منتشر شده در 22 اسفند 1398

روایتی جذاب از یکماه قرنطینه و مبارزه با کرونا در شهر ووهانگروهی خبرنگار که یک ماه را در شهر ووهان بوده اند

دیدگاه کاربران