دیانا و روما :: حباب های غول پیکر صابون :: حباب بازی

شگفتانه
منتشر شده در 04 آذر 1401

والدین دیانا و روما برای آنها حباب های صابون رنگی می خرند تا نزدیک خانه بازی کنند.بچه ها حباب های رنگی بزرگ ایجاد می کنند.

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران