نقش پدر در تربیت جنسی پسر..(3)دکتر بابایی (همراه با اشعاری از سخنران)

مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

پنج جلد از کتب ایشان(بیش از 35 جلد نظم ونثر) در خصوص بهترین روش تربیت فرزند از قبل از تولد تا ...می باشدویک جلد آن بصورت شعر با عنوان منظومه تربیتی است.که درسایت طاقچه با سرچ علی بابایی قابل استفاده می باشد.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شود.

دیدگاه کاربران