شعرهای کودکانه تصویری - حمام کردن کوچولوها

Kids TV
منتشر شده در 25 شهریور 1397

شعرهای شاد انگلیسی کودکانه با تصاویر کارتونی شاد و داستان های جذاب


این قسمت حمام کردن کوچولوها


متن شعر:


Bath Time Song


It's bath time, bath time


Get clean, get clean


It's bath time, bath time


More bubbles than you've ever seen!


It's wash time, wash time


Shampoo, shampoo


It's wash time, wash time


Start with your hair is what to do!


It's bath time, bath time


Next's the face, next's the face


It's bath time, bath time


But close your eyes, just in case!


It's wash time, wash time


Tummy and chest, tummy and chest


It's wash time, wash time


Now you're ready for the rest!


It's bath time, bath time


Legs and feet, legs and feet


It's bath time, bath time


Clap your hands to this beat

دیدگاه کاربران