حسینی شدن لیاقت می خواهد..دکتربابایی(بصیرت حسینی قسمت3)

مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

چند جلد از کتب ایشان در ارتباط بصیرت افزایی و شناخت فتنه ها می باشد.. تعدادی از کتب ایشان(حدود چهل جلد نظم ونثر) درسایت طاقچه با سرچعلی بابایی ویا درانتشارات دیجیتال قائمیه بصورت رایگان قابل استفاده است.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شودوبرای سخنرانیها هم پول یا هدیه تا کنون دریافت نکرده...

دیدگاه کاربران
<