چربی گیر

چربی گیر
منتشر شده در 16 مهر 1398

چربی گیر از این واقعیت استفاده می کند که چربی ها چگالی کمتری نسبت به آب دارند.


چربی بدام افتاده درچربی گیر روی سطح باقی مانده و با یک آرنج چرخاننده که به راحتی بسته می شود به سمت منیفولد هدایت می شود.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.