آرتروز زانو - فیزیوتراپی افق روشن

فیزیوتراپی افق روشن
منتشر شده در 16 خرداد 1399

التهاب مفصلی شکل رایجی از آرتروز است. این بیماری باعث ایجاد سفتی و محدودیت های حرکتی در مفاصل میشود. در این آسیب به مرور زمان غضروف مفصلی ساییده شده که ادامه این روند فضای بین مفصلی را کاهش می دهد. در موارد حاد با تخریب کامل غضروف مفصلی فضای بین مفصلی ازبین میرود و باعث برخورد استخوان ها به هم و ایجاد درد میشود. در مفصل طبیعی در مقایسه باحالت آرتروز حین ایستادن یا راه رفتن مفصل زانو و مچ به صورت عمودی در یک راستا می باشند.


مطالب بیشتر در سایت رسمی فیزیوتراپی افق روشن: https://or-physio.ir

دیدگاه کاربران