آن شقایق‌های پارچین را بریز (مثنوی معنوی)

پارچینا
منتشر شده در 23 تیر 1399

دفتر 6 - بخش 126 Rumi: داستان لطف پروردگار در هوشیار شدن پس از خواب غفلت. در این داستان مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی بیداری و هوشیاری انسان را به بیدار شدن اصحاب کهف (Cave Friends) تشبیه کرده است:


...


در خزان باد و خوف حق گریز / آن شقایق‌های پارین را بریز


این شقایق منع نواشکوفه‌هاست / که درخت دل برای آن نماست


خویش را در خواب کن زین افتکار / سر ز زیر خواب در یقظت برآر


همچو آن اصحاب کهف ای خواجه زود / رو به ایقاظا که تحسبهم رقودما را در کانال پارچینا دنبال کنید: @parchina ------ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست

دیدگاه کاربران