كليپ شاد عمو پورنگ

Kids TV
منتشر شده در 02 مرداد 1397

#کلیپ_کودکانه #عمو_پورنگ

کلیپ قشنگه

آسیاب بچرخ 🌸

می چرخم

واینمیسم می گردم

گندمامون دراومد

غصه هامون سر اومد

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

دیدگاه کاربران