دوربین مخفی - سفارش پیتزا در کتابخانه !!

ترنج
منتشر شده در 23 بهمن 1398

یک دوربین مخفی متفاوت و جدید از سفارش دادن پیتزا در کتابخانه و ناراضی بودن از سفارش رسیده تا واکنش افراد حاضر در کتابخانه

دیدگاه کاربران