کلیپ انگیزشی کوتاه | کلیپ انگیزشی موفقیت

ترندباشی
منتشر شده در 08 شهریور 1400

کلیپ انگیزشی کوتاه که ما را یاد این می اندازد که ما نیز در نهایت انسانیم و انسان ها هم اشتباه می‌کنند شکست می‌خورند زمین می‌خورند و درد می‌کشند. اما امید انسان برای غلبه بر آنچه نمی‌تواند قصه‌ای به سراسر تاریخ دارد...

دیدگاه کاربران
سمیه -

موفقیت یعنی موفق شدن و رشد در تمام امور از جمله:موفقیت در سلامتی موفقیت در معنویت موفقیت در ثروت موفقیت در آرامش موفقیت در عشق موفقیت در تحصیل موفقیت در زندگی تیم خدمت به دیگران و حتی موفقیت در ارتباط با دیگران این ها یک موفقیت تمام عیار هستند. khanomejazeh.ir