سکانسی از فیلم ارباب حلقه ها

کافه تماشا
منتشر شده در 17 تیر 1397

در این سکانس از فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه، گاندولف که برای مشورت و صحبت با سارومان به ایزنگارد میرود. او که به سارومان می‌گوید که حلقه قدرت پیدا شده و میشه جلوی سائورون را گرفت. سارومان که تصمیم گرفته به سپاه سائورون بپیوندد با گاندولف نبردی انجام می‌دهد و پس از شکست او، گاندولف را در بالای قلعه زندانی می‌کند.

دیدگاه کاربران