حرکات اصلاحی تخصصی فیزیوتراپی افزایش و بهبود قوس کمر و ستون فقرات - فیزیوتراپیست سیفی 09190484618

فیزیوتراپیست سیفی
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1398

ارزیابی تخصصی ناهنجاری هی اسکلتی ستون فقرات بخصوص کمر و شانه توسط فیزیوتراپیست و ارایه ی درمان های ورزشی اصلاحی برای بهبود قوس کمر


فیزیوتراپی در منزل تهران قم و کرج


فیزیوتراپی در سالمندان در منزل , فییزیوتراپی فتق دیسک و بعد از جراحی کمر

دیدگاه کاربران