معصومه ابتکار: سقوط ارزش‌های اخلاقی، بزرگ‌ترین بحران امنیتی کشور است

میرادو
منتشر شده در 24 مرداد 1398

معصومه ابتکار به عنوان اولین زنی که پس از انقلاب اسلامی در هیات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، بدون شک، یکی از مهم ترین چهره های سیاسی-اجتماعی ایران محسوب می شود. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این گفت وگوی ویدئویی از سفر زندگی خود، به عنوان یک دانشجوی فعال سیاسی تا تبدیل شدن به یکی از کارگزاران نظام می گوید.

دیدگاه کاربران