میلیون‌ ها شغل وابسته به گردشگری در خطر کرونا !

شگفتانه
منتشر شده در 20 اسفند 1398

بیش از دوماه از شیوع شیوع ویروس کرونای جدید یا کووید-19 در جهان می‌گذرد.


با توجه به نحوه شیوع و انتقال این ویروس رسانه‌ها و مقامات بهداشتی و پزشکی جهان مردم را به لغو سفرها و حمل‌ و نقل‌های شهری و برون‌شهری دعوت می‌کنند.


این امر حیات اقتصادی مشاغل وابسته به توریسم و گردشگری را در معرض خطر قرار داده است.


10 درصد نیروس کار جهان به نحوه‌ای به گردشگری مرتبط هستند و حالا میلیون‌ها شغل در آستانه سقوط است.

دیدگاه کاربران