هایپرلپس یک روایت تصویری متفاوت از شب های قدر حرم مطهر امام رضا(ع)

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 18 فروردین 1403

نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن

با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن


در شلوغیها دو تا آرنج خوردن بیهوا

مست چون جامی به دیگر جامها پهلو زدن


امتحانی کن ببین اینجا چه حظی می دهد

یا علی گفتن به وقت دست بر زانو زدن


هفت دوری نیست حج ما فقیران این طواف

دور هشتم دارد و چرخی به دور او زدن

دیدگاه کاربران