تغذیه کودکان

آگاه باشیم
منتشر شده در 02 مرداد 1397

ر زمان های دور و قدیم که هنوز تکنولوژی و فناوری فراگیر نشده و پیشرفت زیادی هم نکرده بود، والدین زیادی کودکشان را به علت بیماری های متفاوت، کمبود امکانات پزشکی و … از دست می دادند. به همین دلیل مهم ترین نگرانی مادران، زنده ماندن فرزندشان بود و معتقد بودند که کودک هرچه چاق تر و بزرگ تر باشد، مقاومتش در برابر عواملی مانند قحطی بیشتر است.

ادامه این مطلب در لینک زیر

https://goo.gl/BDVGwm

دیدگاه کاربران