فریاد تکبیر الله اکبر معترضان آمریکایی

درهم برهم
منتشر شده در 12 خرداد 1399

فریاد تکبیر الله اکبر معترضان آمریکایی - اعتراضات به قتل جورج فلوید سیاهپوست آمریکایی

دیدگاه کاربران