اهمیت تکرار و تمرین در گفتار درمانی

مرکز مشاوره اکسیر
منتشر شده در 16 اردیبهشت 1398

در این ویدیو امین فرزاد گفتاردرمانگر در مورد لزوم تکرار و تمرین در پروسه گفتار درمانی توضیخاتی ارائه می دهند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

دیدگاه کاربران