کنایه به ترامپ به بهانه تمسخر لهجه انگلیسی سران ژاپن و کره جنوبی

ترنج
منتشر شده در 23 مرداد 1398

کنایه به ترامپ به بهانه تمسخر لهجه انگلیسی سران ژاپن و کره جنوبی


“تو خودت مسخره‌ای...”

دیدگاه کاربران