گروه موتور سواری که به یک فرازمینی بر خوردند

زبل خان
منتشر شده در 26 شهریور 1396

یک گروه موتور سوار در سوماترای اندونزی ناگهان با موجودی کوتوله و شبیه به انسان در وسط جاده برخورد میکنن. این موجود کاملا لخت بوده و وسیله ای شبیه به یک میله فلزی در دست داشته فرار میکند

دیدگاه کاربران