فن عاشقی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 10 خرداد 1403

بشنوید صحبت های یکی از خادمان فنی حرم مطهر را که در برنامه «توفیق» از ریز و درشت کار خود گفت.

دیدگاه کاربران