فیلم خارجی - Live.Free.or.Die.Hard.2007 - دوبله فارسی - سانسور اختصاصی

والت دیزنی
منتشر شده در 29 بهمن 1399

جان سخت 4یک گروه تروریستی که اصل عملکرد آن ها بر روی اینترنت است وارد به مرکز کنترل کل نیویورک شده و به نوعی تمام تلوزیون آب و برق و گاز و مخابرات شهر را تحت کنترل خود در می آورد و دیگر هرگونه عکس العمل را از دیگران سلب می کند. افسر پلیس جان مکلین به همراه هکر جوانی سعی در نفوذ در این گروه و جلوگیری از خراب کاری های این گروه را دارد.

دیدگاه کاربران