سخنان برگزیده همراه با ترجمه انگلیسی

زبان برتر
منتشر شده در 09 آبان 1397

سخنان زیبا را به همراه ترجمه انگلیسی در این ویدوئو مشاهده کنید

دیدگاه کاربران