مترجم همزمان سازمان ملل و یونسکو در ایران- نادر نامداران

ترجمه همزمان در تهران- تیم ترجمه همزمان کنفرانس نادر نامداران

فیلم فوق، گزیده ای از ترجمه همزمان تخصصی برای سازمان ملل و یونسکو در ایران، توسط مترجم همزمان مجرب سازمان ملل و یونسکو در ایران، استاد نادر نامداران، هست که پس از فاجعه زلزله ی سر پل ذهاب، برای امداد رسانی جهانی در ایران توسط بنیاد جهانی سازمان ملل و UNESCO در تهران برگزار گردید!


===========================


  • شماره تماس ترجمه همزمان نادر نامداران مترجم همزمان سازمان ملل و سازمان یونسکو در تهران:

09396900507-09124541745


  • ایمیل نادر نامداران:

Nader.namdaran@gmail.com


  • وبسایت ترجمه همزمان بین المللی و تخصصی نادر نامداران:

http://nadernamdaran.blogfa.com

دیدگاه کاربران