استخر پیش ساخته ایزی ست

اینتکس سنتر
منتشر شده در 10 دی 1399

به نوعی از استخر پیش ساخته که از نوع لبه بادشونده بوده و در مدت زمان کوتاه بدون نیاز به مهارت خاصی میتوان نصب و راه اندازی کرد ایزی ست گفته میشود. استخر پیش ساخته ایزی ست با قیمت بسیار پایین تر از ساخته و احداث استخر سیمانی میتوان تهیه کرد و در هر فضای صاف و بدون شیب نصب کرده و استفاده نمود.

دیدگاه کاربران