آسیبهای عدم ابراز محبت به همسر..دکتربابایی(اهمیت خانواده درزناشویی ..قسمت11درشرح غزلی از سخنران)

مرکز حال خوب (فریاد خاموش بشر)بابایی خورزوقی

شش جلد از کتب ایشان(حدودچهل جلد نظم ونثر) در خصوص همسر و بهترین روش زناشویی و روابط جنسی است ویک جلد آن بصورت شعر با عنوان منظومه همسرداری می باشد که درسایت طاقچه با سرچ علی بابایی ویا در انتشارات دیجیتال قائمیه بصورت رایگان قابل استفاده می باشد.ضمنا درآمد کتب وی صرف ترویج معارف ائمه(ع) می شود و برای سخنرانیها هم هیچ پول یاهدیه تا کنون دریافت نکرده است.

دیدگاه کاربران