نابودی انواع علف هرز مزرعه گندم با علف کش پسیفیکا | Pacifica

آریا سبز
منتشر شده در 27 شهریور 1399

سم پاشی مزارع گندم کشت زمستانه با سم علف کش پسیفیکا ریشه تمام گونه های علف هرز را در این مزارع می خشکاند. علف کش پسیفیکا در برابر علف های هرزی چون جوی دوسر وحشی تلخه و علف پشمکی و ... بینظیر عمل می کند. برای تهیه پسیفیکا می توانید از طریق تماس با شماره های 09146740450 - 09149643764 یا مراجعه به سایتwww.ariasabz.com اقدام کنید.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.