خاطره ای زیبا از زبان همسر شهید چمران

دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر شده در 11 تیر 1399

خاطره ای زیبا از خانم غاده جابر همسر و همراه شهید چمران به همراه تصاویری از آن شهید + تصاویری از اجرای "تکه های سنگین سرب" در دانشگاه شهید چمران اهواز

دیدگاه کاربران