رفت و این قلب ترک دار مرا هرگز ندید گرچه یارم رشته ی پرتوشناسی خوانده بود ... معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 22 خرداد 1399
دیدگاه کاربران