بلایی که برنج های خارجی به همراه خود می آورند!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 خرداد 1397

بلایی که برنج های خارجی به همراه خود می آورند!


سید حسین موسوی نماینده گیلان در شورای عالی استانها به مواردی در خصوص واردات برنج خارجی اشاره می کنند.

دیدگاه کاربران