کلیپ غمگین پنجشنبه . دلتنگی . پنجشنبه های دلتنگی

ترندباشی
منتشر شده در 25 آذر 1400

پنجشنبه استثانیه‌هایمان‌بوےدلتنگےمیدهدچه مهمانان ساکتیهستند رفتگاننه بدستیظرفی آلوده میکنندنه به حرفی دلی راتنها به فاتحه قانع اندبه رسم کهنیادمیکنیم از آنها که وقت و مکانشان از ما جداستبه یاد آن عشق های باربستهفاتحه ای ره توشه میکنیم پنجشنبه میآید که یادمان بیاوردکسی بود که فکرش را نمی‌کردیمیک روز نباشد.برای شادی روح اموات صلوات.

دیدگاه کاربران