پشه ها چگونه موجوداتی هستند؟ | سم پشه کش تضمینی

آریا سم
منتشر شده در 30 آذر 1399

پشه ها برای زندگی و تولید مثل به محیط هی مرطوب نیاز دارند. آن ها عموما در کنار رودخانه نهرهای آب آبگیر گودال آب و حتی نشتی هایی که در یک قسمت جمع می شوند وجود دارند. زیرا 3 مرحله از زندگی این حشرات در آب می گذرد و مرحله بلوغ به موجودات خشکی زی تبدیل می شوند. برای خلاص شدن از شر پشه ها و همچنین تخم های آن ها با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 04432251817 www.mihansam.com

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<