آیا موجودات فضایی وجود دارند؟

سیگنال
منتشر شده در 12 دی 1396

دانشمندان معتقدند. ستاره شناس رادیو ( John A. Ball ) از موسسه فناوری ماساچوست، "Theory of Zoo" را مطرح کرده است، که این ایده را مطرح می کند که بیگانگان می دانند ما در اینجا هستیم، آنها فقط نمی خواهند با ما تماس بگیرند. توپ فکر می کند که بیگانگان قطعا وجود دارند، اما آنها تصمیم گرفته اند برای نظارت بر فعالیت های انسانی به جای ارتباط با بیشتر نظارت کنند، این یک نظریه است که ممکن است به پارامتر Fermi Paradox کمک کند، که این تناقض را در برخی محافل علمی مشخص می کند که در آن به نظر می رسد وجود بیگانه اجتناب ناپذیر است.

دیدگاه کاربران