لیزر موهای زائد در کلینیک رویان مو سلامت (آپاما)

کلینیک رایان سلامت
منتشر شده در 06 بهمن 1397

در لیزر موهای زائد از دستگاه های لیزر متفاوتی استفاده می شود. این روش برای اولین بار تنها برای موهای تیره رنگ و پوست های رنگ روشن معرفی شد. با استفاده از تکنولوژی های جدید امروزه، به روشی ایمن می توان لیزر موهای زائد را برای پوست های تیره تر و موهای روشن تر نیز به کار برد.

دیدگاه کاربران