سردخانه برادران حقیقی 3

سردخانه حقیقی
منتشر شده در 08 آذر 1399

در این ویدئو سعی داریم که شما را با انواع سردخانه سردخانه های شهر های مختلف و سردخانه برادران حقیقی آشنا کنیم.

دیدگاه کاربران