دیرین دیرین - فکر صدادار

دیرین دیرین
منتشر شده در 21 بهمن 1400

با هر مدرک و از هر دانشگاهی هستین "نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف" رو از دست ندین.


 jobfair.sharif.ir


 instagram.com/karyabisharif


 instagram.com/dirindirincartoon

دیدگاه کاربران
<