شکستن بطری شیشه ای با یک انگشت! (در خانه امتحان نکنید)

شگفت انگیز
منتشر شده در 29 بهمن 1398

ترفندی جالب برای شکستن انواع بطری های شیشه ای با کمک فقط یک انگشت.


آیا می دانید بر اساس کدام قانون فیزیک این اتفاق رخ می دهد؟!


🔴🔴🔴این آزمایش خطرناک است و در خانه آن را انجام ندهید🔴🔴🔴

دیدگاه کاربران
sendi88 -

باشه من تو خونه انجام نمیدهم