چه چیزهایی را می توانید با کاغذ ببرید؟ (نبرد کاغذ و نوکیا 3310)

شگفت انگیز
منتشر شده در 20 بهمن 1398

تجربه های علمی شگفت انگیز از بریدن سخت ترین چیزها با کاغذ محک جالبی از قدرت کاغذ!


به نظرتون برنده تقابل کاغذ و موبایل خاطره انگیز نوکیا 3310 چه خواهد بود؟

دیدگاه کاربران