اشکهای رابعه اسکویی مقابل دوربین: بیماری سختی گرفتم و نمیخواستم در غربت بمیرم!

محمدجواد((315))
منتشر شده در 09 تیر 1398

اشکهای رابعه اسکویی مقابل دوربین در اولین مصاحبه رسمی اش: بیماری سختی گرفتم و نمیخواستم در غربت بمیرم!/نمیدانستم اجازه میدهند جنازه ام به ایران بیاید یا نه

دیدگاه کاربران