جملات دو فعلی 1

آموزش انگلیسی سیتکا
منتشر شده در 03 شهریور 1398

در این ویدیوی آموزشی نحوه ساختن جمله با دو فعل و همچنین نحوه منفی کردن هر یک از این افعال را با مثالهای متنوع را فرا خواهید گرفت. ضمنا تمرینهای متنوع به شما داده می شود.

دیدگاه کاربران