جمعه سیاه ترویج مصرف‌ گرایی یا رونق اقتصاد !؟

شگفتانه
منتشر شده در 09 آذر 1398

آخرین جمعه نوامبر یک روز بعد از روز شکرگزاری جمعه سیاه نامیده شده است. این روز آغاز خرید برای کریسمس و شلوغ‌ترین روز برای فروشنده‌ها است.


جمعه سیاه ابتکاری است که از امریکا به دیگر کشورهای جهان گسترش یافته است. هدف تخفیف‌های ویژه جمعه سیاه تحریک تقاضا و تشویق مردم به خرید برای چرخش اقتصاد است. با این‌حال منتقدان جمعه سیاه را موجب تحریک مصرف‌گرایی و در تناقض با بحران زیست‌محیطی جهان ارزیابی می‌کنند.


این رویداد چند سالی است که پایش به ایران نیز باز شده است. فروشگاه‌های اینترنتی و همچنین فروشگاه‌های کوچک و خرده‌فروشی‌ها در این روز تخفیف‌هایی را به مشتریان ارائه می‌دهند. اما جمعه سیاه چقدر در ایران واقعی است؟

دیدگاه کاربران