کهکشان آندرومدا با سرعت 110 کیلومتر در ثانیه بطرف کهکشان راه شیری می آید !

شگفتانه
منتشر شده در 23 دی 1399

کهکشان آندرومدا با سرعت 110 کیلومتر در ثانیه بطرف کهکشان راه شیری می آید !

دیدگاه کاربران
🍭ARA🍭 -

خیلی قشنو بود