دفاع رئیسی از وزیر پیشنهادی فرهنگ

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 مرداد 1400

دفاع رئیسی از وزیر پیشنهادی فرهنگ: اهالی فرهنگ و هنر بدانند آزادی را ما به شما ندادیم خدا به شما داده است/دولت تضمین کننده این آزادی است اولویت موضوعی ما در کشور فرهنگ است

دیدگاه کاربران