پیچ و رولپلاک سنگ نما شرکت دیان راپل

ارتفاع کاران راپلکو
منتشر شده در 20 فروردین 1398

پیچ و رولپلاک سنگ نما پیچ رولپلاک نمای سنگیشستشوی نمای ساختمانبستن درز انقطاعپوشاندن درز بین دو ساختمانکابلکشی روی نمانصب سیم ارت روی نماپاک کردن شیشه نمانظافت نماسندبلاست نماشستن نما با واترجتنماشویی با دستگاه کارواشپیمانکاری نماخدمات کار با طناب بدون داربستنصب دریچه هوا و هودنور پردازی نما و تعویض نورپردازیترمیم نما و تعمیر نمای ساختمان


http://dianrappel.com

دیدگاه کاربران